Nieuws

Nog slechts één eigen activiteit.
Op de activiteitenkaIender staat nog slechts één activiteit:
de jubileumviering op 14 september a.s.
In verband met de voorgenomen opheffing van de afdeling zal dit ook de allerlaatste activiteit zijn, afgezien van de ledenvergadering die nog moet worden gehouden om de afdeling te kunnen opheffen.
Nog wel zijn er de SOBA fietstochten en wel op:
de woensdagen 10, 17, 24, 31 augustus 7, 14 september.
Gestart kan worden vanaf het gebouw De Opmaat aan de Nijverheidsweg tussen 13.30 en 14.00 uur.

Onze afdeling heeft een eigen nieuws- en mededelingenblad, 
het KBOekje.
Hieronder kunt U de betreffende edities van dit boekje inzien en downloaden.
editie juni 2022
editie mei 2022
editie april 2022
aanmeldingsformulier verrassingstocht
editie maart 2022
editie februari 2022
editie januari 2022
editie nov/dec 2021
enqueteformulier activiteiten
editie september 2021
editie augustus 2021

Het jaarverslag 2021
van onze afdeling kunt U inzien door er op te klikken.

De balans en het financieel verslag 2021
van onze afdeling kunt U inzien door er op te klikken.

Het beleidsplan 2021-2022
kunt U inzien door er op te klikken.

naar boven