Nieuws

Gezellige jubileumviering.
Op 14 september j.l. kon eindelijk ons 50 (eigenlijk 50+1) jarig jubileum gevierd worden.
Het was een geslaagde viering met veel gezelligheid, ondanks dat het de laatste activiteit van onze afdeling was, op de nog te houden ledenvergadering na.
Twee bestuursleden, Henk Eijkelkamp en Jan Ebbers, werden onderscheiden met de zilveren bondsspeld van KBO Gelderland en
het duo Een &Ander kreeg de aanwezige leden flink aan het lachen.
Een verslag van de viering kunt U vinden in het KBOekje van september, dat U hieronder kunt inzien en downloaden.
Ledenvergadering.
De ledenvergadering, waarin officieel het besluit tot opheffing van de afdeling zal worden genomen wordt op 12 oktober gehouden.
De agenda van deze vergadering met de daarbij behorende bijlagen kunt U ook hieronder inzien en downloaden.

Onze afdeling heeft een eigen nieuws- en mededelingenblad, 
het KBOekje.
Hieronder kunt U de betreffende edities van dit boekje inzien en downloaden.
editie september 2022
opgave formulier BROEM rit
ledenvergadering
augustus 2022
flyer jubileum
editie juni 2022
editie mei 2022
editie april 2022
aanmeldingsformulier verrassingstocht
editie maart 2022
editie februari 2022
editie januari 2022
editie nov/dec 2021

Het jaarverslag 2021
van onze afdeling kunt U inzien door er op te klikken.

De balans en het financieel verslag 2021
van onze afdeling kunt U inzien door er op te klikken.

Het beleidsplan 2021-2022
kunt U inzien door er op te klikken.

naar boven